Is Suame een grote autofabriek?

Als Suame de grootste informele fabriek ter wereld is, moet het in staat zijn om zich te reguleren en allerlei problemen op lossen op het gebied van logistiek, energie, veiligheid, educatie, afvalverwerking, ordening en inrichting. Er zijn inderdaad allerlei informele zelf regulerende structuren en subsystemen In Suame. Ze bieden ‘extralegale’ oplossingen voor deze zaken. Een voorbeeld zien we bij de bevoorrading van de ‘fabriek’. De aanvoer van materialen komt voor een groot deel uit Europa en betreft oudere auto-onderdelen. Informele sociaal-zakelijke netwerken spelen hierbij een belangrijke rol. Deze internationale netwerken vertakken zich in netwerken in de ‘fabriek’. Tijdig weten waar, wie, welke materialen heeft, is van groot belang in Suame. Er is echter weinig tot geen advertentie of marketing. Er is geen behoefte aan, zo werd verteld, omdat klanten via hun eigen informele netwerk bij hun komen. Deze informele netwerken houden de wijk en dus de fabriek draaiende.

Op een macroschaal (als autofabriek) is Suame echter te groot en te onsamenhangend om te spreken van één autofabriek. Het lukt te weinig om structurele problemen zoals overcrowding, gebrek aan ziekenhuizen of energie-uitval op te lossen. Dit is ook de reden dat onze partner, SMIDO, het plan heeft opgevat om een nieuw Suame buiten de stad te bouwen waar deze structurele problemen beter geadresseerd kunnen worden.

Het huidige Suame Magazine is beter te begrijpen als bestaande uit honderden autofabrieken, een netwerk van vele autofabrieken. Via informele structuren stelt men zijn eigen assemblage lijn samen, zoals wij dit ook in Set Up Shop doen. Deze en andere informele netwerken, oplossingen en handelswijzen worden in het aanstaande artikel nader beschreven en geduid.