Extralegale oplossingen

In informele economische systemen, zoals men die in Suame aantreft, vinden de economische activiteiten zich buiten zicht of grip van de overheid plaats. De producten en diensten, zoals een autoreparatie, zijn echter legaal in tegenstelling tot illegale economieën waar de producten of diensten illegaal zijn (zoals bijv. heroïne). In Nederland bestaan informele economieën ook maar dan op kleinere schaal. Daar zijn ze echter vaak moeilijk in kaart te brengen omdat zowel informele als illegale activiteiten buiten het zicht en grip van de overheid plaatsvinden. In het buitenland daarentegen zijn informele economieën vaak open en bloot zichtbaar.

Volgens schattingen van de OECD is  de helft van alle economische activiteiten wereldwijd informeel. Deze informele activiteiten hebben allerlei economische vormen, van transportsystemen, huisvesting, bankieren tot handel. Ze kunnen kleinschalig en alledaags zijn zoals straatverkoop of juist opvallen door de complexe structuren die uit zelfregulering zijn ontstaan.  Voorbeelden van informele systemen die deze dynamiek en complexiteit goed illustreren zijn het openbaarvervoersysteem van Lima waar naar schatting 80.000 bussen dagelijks 8.5 miljoen ritten via een bijna geheel zelfregulerend systeem, of het befaamde Dabbawala lunchbezorgingssysteem in Mumbai waar elke dag ongeveer 200.000 lunches worden bezorgd door 5.000 bezorgers. De overheid speelt geen rol in deze activiteiten, ze reguleert ze niet of handhaaft wetten niet. Deze informele economieën bieden mensen in dergelijke landen allerlei diensten en producten die ze nodig hebben in hun dagelijkse leven. Ze bieden oplossingen buiten de wet om. De Soto (1989) stelt in zijn boek The Other Path dat informele economieën ‘extralegale’ systemen zijn die ‘extralegale’ oplossingen bieden voor problemen waar veel mensen in ontwikkelingslanden mee worden geconfronteerd. Zij lossen deze problemen op via informele handelswijzen (microniveau), informele netwerken, structuren of subsystemen (meso) of via gehele economische systemen (macro). Hoe zou dit voor Suame gelden? Is het te beschouwen als de grootste informele autofabriek ter wereld? Hoe zitten de informele structuren in elkaar? Deze vragen zijn onderwerp van een artikel dat ik momenteel schrijf  voor een wetenschappelijk blad (publicatie wordt verwacht in najaar). In mijn volgende post een schot voor de boeg…….