Dutch Design Week 2014

This entry was posted on by .

DDW_LOGO_2014_KLEUR_PARTICIPANT

De Turtle is uitgenodigd voor de Dutch Design Week  en zal prominent te zien zijn in een Future box.

De Turtle Future Box presenteert het concept van een informele autofabriek voor de West-Afrikaanse markt. Dit concept werd bedacht en ontwikkelt na de realisatie van de Turtle 1 in de wijk Suame Magazine in Ghana. Verspreid over 12.000 werkplaatsen, winkels en fabrieken zijn 200.000 ambachtslieden daar dagelijks bezig met afgedankte auto’s uit heel de wereld.

Tijdens de DDW Beurs zal een team van experts deze businesscase verder ontwikkelen.

Voortbouwend op deze ervaringen verkent Aardschap de mogelijkheden van een West-Afrikaanse auto productielijn. In samenwerking met SMIDO, Xelvin BV, Innovam en HAN automotive, voert Aardschap een haalbaarheidsstudie uit voor de mogelijke realisatie van een Automotive Technological Institute: Een praktijk opleiding voor jonge vaklui waarin ze gezamenlijk een auto leren bouwen.

Op 24 oktober vindt er uitgebreid workshopprogramma plaats. Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mail voor meer informatie naar info@mellesmets.nl